Akcja "Sprzątam po swoim psie" oraz Akcja Identyfikacji zwierząt

 
W myśl prowadzonej również w mięsiący maju akcji mogą Państwo otrzymać:

  • bezpłatne woreczki do sprzątania po swoim pupilu, ponieważ Gabinet uczestniczy w akcji "Sprzątam po swoim psie" organizowanym poraz kolejny przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Olsztynie. Zapraszamy po odbiór woreczków.

  • identyfikator elektroniczny wszczepiany pod skóre w promocyjnej cenie 49 złotych poprzednia cena 90 PLN. - PROMOCJA SKOŃCZONA

 

Akcja organizowana przez Gabinet realizuje treść
Uchwały Nr LV/746/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 stycznia 2006 roku.

Treść uchwały:

§ 1

Uchwala  szczegółowe zasady dotyczące :
1) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe,
2) utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
3) obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 4

Do kontroli przestrzegania niniejszych zasad  upoważniona jest Straż Miejska oraz inne organy na podstawie odrębnych przepisów .


Załącznik Nr 1

Rozdział  II

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 2

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru,
2) stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo  przy przewozie zwierząt   środkami komunikacji publicznej,
3) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawianych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych. Dopuszcza się składowanie psich odchodów do koszy ulicznych pod warunkiem, że są one wyłożone workiem foliowym lub pozostawienie na terenach specjalnie do tego przeznaczonych tzw. wybiegów dla psów; powyższe nie dotyczy psów przewodników  osób niewidomych,
4) posiadanie dowodu szczepień ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne,
5)  zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczeń,  w których są hodowane ( gady, płazy, ptaki, owady).

§ 3

Osoby będące właścicielami psów zobowiązane są do:
1)  dokonania trwałego oznakowania  zwierzęcia polegającego na wszczepieniu pod skórę elektronicznego identyfikatora. Obowiązek oznakowania psów powstaje po ukończeniu przez zwierzę dwunastego tygodnia życia. Zwierzęta, których właściciele zamieszkują teren miasta Olsztyn, będą znakowane nieodpłatnie do 31 grudnia 2008 roku. Po tym terminie zwierzęta będą znakowane na koszt właściciela (Uchwała nr XXVII/333/08 Rady Miasta z 25 czerwca 2008 roku)
2) zgłaszania wszelkich zmian o stanie posiadania psa trwale oznakowanego (zmiana właściciela, zgon psa, zaginięcie psa i in.) w siedzibie Straży Miejskiej w Olsztynie.

§ 4

Właściciele psów zobowiązani są ponadto do:
1) wyprowadzania zwierzęcia na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku tylko na smyczy, a mogące stwarzać zagrożenie, nadto w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa, wykluczający dostęp osób trzecich i oznakowanej tabliczką ze stosowną informacją,
2) nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły taki zakaz. Powyższe  nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych,
3) nie wprowadzania  zwierząt na place zabaw dla dzieci i do piaskownic.

§ 5

Zabrania się wprowadzania psów na plaże zorganizowane znajdujące się w  granicach administracyjnych miasta Olsztyna w okresie od 1 maja do 30 września.

§ 6

Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju innym użytkownikom nieruchomości.

§ 7

W budynkach wielomieszkaniowych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach, w ilościach stwarzających uciążliwość dla zamieszkujących w nich ludzi a w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.

§ 8

Właściciele psów ras uznanych za agresywne zobowiązani są do uzyskania zezwolenia na ich utrzymywanie. Zezwolenia  wydawane są  w Schronisku dla Zwierząt w Olsztynie.

§ 9

Wszystkie zwierzęta domowe pozostawione bez opieki będą traktowane jako zwierzęta bezdomne i przewożone do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie przy ul. Turystycznej 2.


Ogólnopolska Akcja Sterylizacji Zwierząt Marzec 2013

W szczególności Akcja ma za zadanie:

•   Umożliwić Właścicielom psów i kotów zapisanie swojego pupila na zabieg w promocyjnej cenie.
•   Zwiększyć świadomość właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo.
•   Pokazać globalne spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich istniejącej nadpopulacji, bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania.

AKCJA ZAKOŃCZONA

Bezpłatne testowanie obroży dla kotów.

Czy Twój kot nie był odrobaczany od 3 miesięcy i jest w wieku conajmniej 4 miesięcy?
Jeśli tak, to może wziąć udział w programie testowania nowej obroży firmy BEAPHAR, której zadaniem jest leczenie Świerzbu usznego, Nicieni jelitowych, oraz ochrona przed Pchałami.

Zapraszamy wszystkich chętnych po szczegóły do Naszego Gabinetu.

gabinet weterynaryjny

Gabinet weterynaryjny PAZUR

tel. 793 719 016, 794 510 900

email: kontakt@pazur.com.pl

ul. Berlinga 1/26 Olsztyn

PON-PT od 12:00 do 19:00

SOBOTA od 11:00 do 15:00