Dr n.wet. Magdalena Drążek-Kubiak
Od trzeciego roku studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wiedziałam, jakie dziedziny interesują mnie najbardziej, i których nauka oraz wykonywanie sprawiają mi ogromną przyjemność - były to chirurgia i okulistyka. Dlatego już jako studentka szkoliłam się w tych kierunkach poprzez asystowanie w zabiegach operacyjnych (przeprowadzanych w Olsztynie oraz Gdańsku), oraz uczestniczenie w badaniach i konsultacjach. Dzięki temu, już na początku pracy jako lekarz weterynarii miałam duże doświadczenie w tych dziedzinach.
Szkolenia
Szkolenie z anestezjologii „Komfortowo z Comfortanem”, Legionowo 2018 Konferencja naukowa „Dermatologia i endokrynologia”, Warszawa 2018 Warsztaty „Wybrane techniki z chirurgii podniebienia”, Łódź 2016 XXIV Kongres PSLWMZ, Łódź 2016 XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lublin 2016 Konferencja „Chirurgia/Ortopedia”, PerfectVet, Lublin 2016 Międzynarodowa konferencja „Stomatologia i chirurgia szczękowo-twarzowa”, VetCo, Warszawa 2016 Kurs III Stopnia „ Zaawansowane techniki stomatologiczne”, PSLWMZ, Poznań 2016 Kurs II Stopnia „Podstawy praktyki stomatologicznej”, PSLWMZ, Poznań 2015 Kurs I Stopnia „Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota”, PSLWMZ, Poznań 2015 Konferencja „Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia małych zwierząt”, VetCo, Warszawa 2015 Warsztaty „Stomatologia królików”, VetForum, Łódź 2015 XXI Kongres PSLWMZ, Warszawa 2013 XI Warsztaty Dermatologiczne "Choroby autoimmunologiczne", Stare Jabłonki 2013 Konferencja „Chirurgia małych zwierząt w praktyce”, VetCo, Falenty 2013 Konferencja „Intensywna terapia małych zwierząt w praktyce”, VetCo, Falenty 2013 Konferencja Neurologiczna, Boehringer Ingelheim, Warszawa 2013
Po zakończeniu studiów zdecydowałam się na rozpoczęcie pracy naukowej i klinicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Katedrze Chirurgii i Rtg. Moja praca polegała na przeprowadzaniu badań własnych w zakresie okulistyki weterynaryjnej, przyjmowaniu pacjentów w Ambulatorium Katedry Chirurgii, przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych, znieczulaniu pacjentów a także prowadzeniu ze studentami przedmiotów takich jak: chirurgia, anestezjologia, oraz rentgenologia. W tym czasie odbyłam miesięczny staż w Katedrze Chirurgii na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach oraz w Katedrze Chirurgii i Rtg na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Moja praca naukowa zaowocowała opublikowaniem 6 artykułów w czasopismach międzynarodowych. W 2019 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych siatkówki u psów z wykorzystaniem elektroretinografii błyskowej w adaptacji skotopowej i fotopowej”, i tym samym uzyskałam stopień doktora nauk weterynaryjnych w specjalności "chirurgia". W trakcie studiów doktoranckich pracowałam jako lekarz weterynarii w lecznicach weterynaryjnych w Olsztynie (jako chirurg i internista), a także ze względu na zainteresowanie stomatologią, podjęłam naukę w gabinecie stomatologicznym, gdzie poznałam zasady i standardy obowiązujące w medycynie ludzkiej. Rozwijając pasję do stomatologii, brałam udział w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach, a w 2015 roku zdałam egzaminy I i II stopnia kompetencji stomatologicznej organizowane przez sekcję stomatologii PSLWMZ. W stomatologii najbardziej lubię chirurgię (skomplikowane ekstrakcje, plastykę dziąseł i podniebienia) a także ogromny dział jakim jest stomatologia kotów. W przyszłości mam zamiar dalej rozwijać się w chirurgii, stomatologii i okulistyce, a także w innych dziedzinach. Odbyte staże naukowe: - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chirurgii, grudzień 2016 - Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach, Słowacja, luty 2014 Egzaminy: - I stopień kompetencji stomatologicznej według Sekcji Stomatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) „Diagnostyka i Higiena Jamy ustnej Psa i Kota”, PSLWMZ, Warszawa, 2015 - II stopień kompetencji stomatologicznej według Sekcji Stomatologii PSLWMZ „Podstawy praktyki stomatologicznej”, PSLWMZ, Warszawa, 2015
Publikacje
Drążek-Kubiak M., Lew M., Lew S.: Electroretinographic findings in day-blind dogs. Acta Veterinaria Hungarica, 2018, 66, 2, 204-214 Drążek M., Lew M., Lew S., Snarska A., Sobiech P.: Electroretinographic examination for evaluation of retinal activity in dogs with retinal dysplasia. Veterinarni Medicina, 2016, 61, 204-212, doi: 10.17221/8821-VETMED Lew M., Wąsowicz K., Szarek J., Della Salda L., Lew S., Drążek M.: Corneal Squamous Cell Carcinoma: A Case Report in a Horse. Journal of Comparative Pathology, 2016, 1, 116, doi:10.1016/j.jcpa.2015.10.148 Drążek M., Lew M., Lew S., Szarek J., Balicki I., Della Salda L. : Equine ocular squamous cell carcinoma: a case report. Veterinarni Medicina, 60, 2015 (7): 379–386 doi: 10.17221/8386-VETMED Lew M., Lew S., Drążek M., Pomianowski A. : Penetrating eye injury in a dog: a case report. Veterinarni Medicina, 60, 2015 (4): 213–221 doi: 10.17221/8110-VETMED Drążek M., Lew M., Lew S., Pomianowski A. : Electroretinography in dogs: a review. Veterinarni Medicina, 59, 2014 (11): 515–526 Doniesienia naukowe: Lew M., Wąsowicz K., Szarek J., Della Salda L., Lew S., Drążek M.: Corneal Squamous Cell Carcinoma: A Case Report in a Horse. The 33rd Annual Meeting of The European Society of Veterinary Pathology and The 26th Annual Meeting of The European College of Veterinary Pathologists, Helsinki 2015
Dr n.wet. Magdalena Drążek-Kubiak
Od trzeciego roku studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej wiedziałam, jakie dziedziny interesują mnie najbardziej, i których nauka oraz wykonywanie sprawiają mi ogromną przyjemność - były to chirurgia i okulistyka. Dlatego już jako studentka szkoliłam się w tych kierunkach poprzez asystowanie w zabiegach operacyjnych (przeprowadzanych w Olsztynie oraz Gdańsku), oraz uczestniczenie w badaniach i konsultacjach. Dzięki temu, już na początku pracy jako lekarz weterynarii miałam duże doświadczenie w tych dziedzinach.
Po zakończeniu studiów zdecydowałam się na rozpoczęcie pracy naukowej i klinicznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Katedrze Chirurgii i Rtg. Moja praca polegała na przeprowadzaniu badań własnych w zakresie okulistyki weterynaryjnej, przyjmowaniu pacjentów w Ambulatorium Katedry Chirurgii, przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych, znieczulaniu pacjentów a także prowadzeniu ze studentami przedmiotów takich jak: chirurgia, anestezjologia, oraz rentgenologia. W tym czasie odbyłam miesięczny staż w Katedrze Chirurgii na Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach oraz w Katedrze Chirurgii i Rtg na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Moja praca naukowa zaowocowała opublikowaniem 6 artykułów w czasopismach międzynarodowych. W 2019 roku obroniłam pracę doktorską pt. „Diagnostyka wybranych chorób dziedzicznych siatkówki u psów z wykorzystaniem elektroretinografii błyskowej w adaptacji skotopowej i fotopowej”, i tym samym uzyskałam stopień doktora nauk weterynaryjnych w specjalności "chirurgia". W trakcie studiów doktoranckich pracowałam jako lekarz weterynarii w lecznicach weterynaryjnych w Olsztynie (jako chirurg i internista), a także ze względu na zainteresowanie stomatologią, podjęłam naukę w gabinecie stomatologicznym, gdzie poznałam zasady i standardy obowiązujące w medycynie ludzkiej. Rozwijając pasję do stomatologii, brałam udział w licznych kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach, a w 2015 roku zdałam egzaminy I i II stopnia kompetencji stomatologicznej organizowane przez sekcję stomatologii PSLWMZ. W stomatologii najbardziej lubię chirurgię (skomplikowane ekstrakcje, plastykę dziąseł i podniebienia) a także ogromny dział jakim jest stomatologia kotów. W przyszłości mam zamiar dalej rozwijać się w chirurgii, stomatologii i okulistyce, a także w innych dziedzinach. Odbyte staże naukowe: - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chirurgii, grudzień 2016 - Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji w Koszycach, Słowacja, luty 2014 Egzaminy: - I stopień kompetencji stomatologicznej według Sekcji Stomatologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ) „Diagnostyka i Higiena Jamy ustnej Psa i Kota”, PSLWMZ, Warszawa, 2015 - II stopień kompetencji stomatologicznej według Sekcji Stomatologii PSLWMZ „Podstawy praktyki stomatologicznej”, PSLWMZ, Warszawa, 2015
Szkolenia
Szkolenie z anestezjologii „Komfortowo z Comfortanem”, Legionowo 2018 Konferencja naukowa „Dermatologia i endokrynologia”, Warszawa 2018 Warsztaty „Wybrane techniki z chirurgii podniebienia”, Łódź 2016 XXIV Kongres PSLWMZ, Łódź 2016 XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lublin 2016 Konferencja „Chirurgia/Ortopedia”, PerfectVet, Lublin 2016 Międzynarodowa konferencja „Stomatologia i chirurgia szczękowo-twarzowa”, VetCo, Warszawa 2016 Kurs III Stopnia „ Zaawansowane techniki stomatologiczne”, PSLWMZ, Poznań 2016 Kurs II Stopnia „Podstawy praktyki stomatologicznej”, PSLWMZ, Poznań 2015 Kurs I Stopnia „Diagnostyka i Higiena Jamy Ustnej Psa i Kota”, PSLWMZ, Poznań 2015 Konferencja „Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologia małych zwierząt”, VetCo, Warszawa 2015 Warsztaty „Stomatologia królików”, VetForum, Łódź 2015 XXI Kongres PSLWMZ, Warszawa 2013 XI Warsztaty Dermatologiczne "Choroby autoimmunologiczne", Stare Jabłonki 2013 Konferencja „Chirurgia małych zwierząt w praktyce”, VetCo, Falenty 2013 Konferencja „Intensywna terapia małych zwierząt w praktyce”, VetCo, Falenty 2013 Konferencja Neurologiczna, Boehringer Ingelheim, Warszawa 2013
Publikacje
Drążek-Kubiak M., Lew M., Lew S.: Electroretinographic findings in day-blind dogs. Acta Veterinaria Hungarica, 2018, 66, 2, 204-214 Drążek M., Lew M., Lew S., Snarska A., Sobiech P.: Electroretinographic examination for evaluation of retinal activity in dogs with retinal dysplasia. Veterinarni Medicina, 2016, 61, 204- 212, doi: 10.17221/8821-VETMED Lew M., Wąsowicz K., Szarek J., Della Salda L., Lew S., Drążek M.: Corneal Squamous Cell Carcinoma: A Case Report in a Horse. Journal of Comparative Pathology, 2016, 1, 116, doi:10.1016/j.jcpa.2015.10.148 Drążek M., Lew M., Lew S., Szarek J., Balicki I., Della Salda L. : Equine ocular squamous cell carcinoma: a case report. Veterinarni Medicina, 60, 2015 (7): 379–386 doi: 10.17221/8386-VETMED Lew M., Lew S., Drążek M., Pomianowski A. : Penetrating eye injury in a dog: a case report. Veterinarni Medicina, 60, 2015 (4): 213–221 doi: 10.17221/8110-VETMED Drążek M., Lew M., Lew S., Pomianowski A. : Electroretinography in dogs: a review. Veterinarni Medicina, 59, 2014 (11): 515–526 Doniesienia naukowe: Lew M., Wąsowicz K., Szarek J., Della Salda L., Lew S., Drążek M.: Corneal Squamous Cell Carcinoma: A Case Report in a Horse. The 33rd Annual Meeting of The European Society of Veterinary Pathology and The 26th Annual Meeting of The European College of Veterinary Pathologists, Helsinki 2015
Drodzy Opiekunowie.

W związku z wyjątkową sytuacją w jakiej Wszyscy się znaleźliśmy chcemy poinformować, że Gabinet Pazur jest otwarty w normalnych godzinach przyjęć, tj. 9:00-19:00. Wszystkie planowe zabiegi będą odbywać się w normalnym trybie. Pacjenci przewlekle leczeni oraz w stanach zagrożenia życia nie pozostaną bez pomocy.

By móc troszczyć się o Waszych podopiecznych jak najdłużej, musimy podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności:
➡️ wszystkie wizyty, łącznie z planowanym zakupem/odbiorem leków i preparatów prosimy umawiać telefonicznie (chcemy maksymalnie ograniczyć ilość osób i czas oczekiwania w poczekalni); oba numery telefonu ☎️793 719 016☎️794 510 900 będą dostępne w „starych” godzinach pracy tj 9:00-19:00, numer alarmowy całą dobę,
➡️ zasada jedno zwierzę- jeden opiekun: do gabinetu przyjęć wchodzi tylko jedna osoba, prosimy aby dzieci pozostały w domach; jeżeli jesteś chory ( masz objawy tj kaszel, gorączka, katar etc) prosimy o odłożenie wizyty w czasie jeśli nie jest ona pilna; również osoby starsze są proszone o ograniczenie wizyt w gabinecie (to dla Waszego dobra!)- zawsze możecie Państwo zadzwonić, a my postaramy się pomóc,
➡️ pomiędzy wizytami mogą zdarzyć się przerwy, w których będziemy dezynfekować newralgiczne powierzchnie, prosimy o wyrozumiałość oraz cierpliwość,

Dbajcie o siebie!

Zespół Gabinetu Pazur
AKCEPTUJĘ